IPN TV - Konfrontacje Antoniego Dudka z Piotrem Gontarczykiem (13.11.2013)by IPNtvPL   6 years ago

22,424 views

118   8

Konfrontacje profesora Antoniego Dudka, czyli rozmowy o historii najnowszej. Przedmiotem dyskusji jest Polska Partia Robotnicza. Prof. Antoni Dudek i jego gość -- dr Piotr Gontarczyk, autor książki Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941--1944, próbują określić tożsamość PPR, a także odpowiedzieć na pytania, czy założenia programowe partii były wiernym odzwierciedleniem ideologii komunistycznej, jaki był jej stosunek do przeszłości i jak kształtowała swój mit założycielski.

Comments