Best and easy fishing knot - Hướng dẫn buộc dây, khóa, nối dây leaderby Bui Son   9 years ago

1,415,363 views

3,429   170

Cách cột lưỡi câu kiểu All Bright.
All bright knot for fishing.

Comments