Śpiewaczki z Polesia Żytomierskiego. Ukraina 2006by muzykaodnaleziona   6 years ago

21,061 views

275   6

Marija Michajłowna Dub, Marija Aleksandrowna Hwijrowa, Barbara Wasiljewna Hoszowec. Śpiewaczki z Polesia Żytomierskiego. Ukraina 2006
fundacja Muzyka Odnaleziona/Archiwum Muzyki Wiejskiej
nagrania terenowe Andrzeja Bieńkowskiego
http://www.muzykaodnaleziona.pl
http://www.archiwummuzykiwiejskiej.pl
Projekt digitalizacji filmów w 2013 roku dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz przy wsparciu wydawnictwa Muzyka Odnaleziona
http://www.muzykaodnaleziona.com

Comments