การแข่งเรือยาว12ฝีพาย ฐาปนีย์นาวา / พรหลวงพ่อพันธ์ เที่ยวที่1 คู่ชิงชนะเลิศ ขby Otee' Wachara   4 years ago

21,424 views

42   2

26/9/58 สนามแข่งเรือ12 ฝีพาย ณ วัดบางสะพาน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Comments