Zbliżam się w pokorzeby tokiszek   8 years ago

138,502 views

686   21

Adoro te devote (łac. Kłaniam Ci się nabożnie) - jeden z łacińskich średniowiecznych hymnów eucharystycznych przypisywany św. Tomaszowi z Akwinu.

Tradycja przypisuje autorstwo Akwinacie. Teolog miał go napisać przed uroczystością Bożego Ciała 1264 na prośbę papieża Urbana IV. Pierwsze źródła pisane potwierdzające autorstwo Doktora anielskiego datowane są jednak na półwiecze po śmierci świętego.

Hymn został włączony do tekstu Mszału Rzymskiego papieża Piusa V opublikowanego 14 lipca 1570. Cytuje go również Katechizm Kościoła Katolickiego (hasło 1381). Hymn Adoro te devote śpiewany jest podczas adoracji eucharystycznych i podczas dziękczynienia po Komunii św. w czasie obrzędów mszy św.[

Comments